In veel westerse ziekenhuizen worden klachten aangepakt met medicijnen. Ook als het gaat om kinderen. Maar wat als we nu eens op zoek gaan naar de oorzaak? Dat doen ze bij Kinderbuik & Co in Bilthoven. Kinderarts Judith Deckers-Kocken is er werkzaam en is groot voorstander van een holistische aanpak. In dit artikel legt Judith uit wat de kracht is van mediteren, en dan vooral voor pubers.

HOLISTISCH KINDERARTS PLEIT VOOR MEDITEREN OP RECEPT (EN DAN VOORAL VOOR PUBERS!)

Ik zie een jongen van 15 jaar op het spreekuur met de ziekte van Crohn, een chronische darmontsteking die met medische behandeling goed in balans is. Hij komt voor een drie-maandelijkse afspraak en het valt op dat hij teruggetrokken is en boos reageert op zijn moeder. De uitslagen van de medische onderzoeken die hij heeft gedaan zijn goed en we komen in gesprek over wat er is veranderd. Hij vertelt over zijn teleurstelling in zijn vrienden. Er wordt veel gerookt en alcohol gedronken. Hij doet daar niet aan mee, mede door de gesprekken die we hierover hebben gehad in het kader van de ziekte van Crohn en de medicatie die hij gebruikt. Behalve boos op zijn moeder, voelt hij boosheid naar zijn vrienden, die geen rekening houden met zijn situatie. Dit maakt dat hij twijfelt en onzekere gevoelens heeft. Doe ik het wel goed? Kan ik het wel? Hoor ik ergens bij of niet? Wie zijn eigenlijk mijn vrienden? Kan ik een ander mens wel vertrouwen?

BOOSHEID

In het uitgebreide gesprek vertelt zijn moeder dat ze steeds terugdenkt aan de tijd na de geboorte. De geboorte van de jongen is moeizaam verlopen. Er was stress om de hartslag die niet goed was, en de geboorte heeft erg lang geduurd. De jongen was ‘met veel medisch geweld’ op de wereld gekomen. De eerste maanden huilde de jongen veel en zijn moeder herkent het gedrag van nu van die tijd, waarin de baby boos leek en moeilijk te troosten was. De jongen is ervan overtuigd dat zijn boosheid is veroorzaakt door mensen om hem heen. Dit is een herkenbaar thema. We maken massaal een ander mens of een situatie verantwoordelijk voor gevoelens die we zelf ervaren. We hebben de neiging om vast te houden aan een pijnlijke ervaring of situatie uit het verleden en om de emotie die toen heftig en pijnlijk was te onderdrukken of ontkennen hebben we onszelf aangeleerd boosheid als gedrag in te zetten als beschermreactie. Jij hebt me dit aangedaan en door jou voel ik me rot. Maar een ander mens of een situatie uit het verleden kan mij nooit iets aandoen. Wie ik ben zit diep vanbinnen en is onafhankelijk van dit lichaam en niets en niemand, geen enkele situatie kan hierbij komen of er iets aan veranderen, behalve als ik dit kies. Ik creëer als het ware de pijn met mijn eigen gedachten of mijn eigen self talkover de situatie.

VERTROUWEN

In de behandelingen met de jongen die volgen spreken we over de tijd. Het is een keuze, een beslissing om niet vast te houden aan het verleden en in het huidige moment te kiezen wat je wilt creëren. Zo bepaal je je eigen toekomst. Wat ik creëer is onafhankelijk van gedrag van anderen. De jongen leert hoe je vertrouwen en respect inzet voor je eigen keuzes. Hij leert dat vertrouwen kracht is en dat twijfel zwakte is. Dit betekent niet dat twijfel niet goed is, ieder mens ervaart twijfel. De herkenning van de emotie herinnert je aan iets uit het verleden, omdat de oorspronkelijke kwaliteiten van een mens vrede, liefde, zuiverheid, kracht en geluk zijn. Deze kwaliteiten hebben de hoogste frequentie en energie. De energie van twijfel of boosheid is laag en niet constructief. In essentie zijn er twee groepen emoties/gevoelens: twijfel, onzekerheid, afwijzing, afgunst, jaloezie, boosheid, angst, disrespect aan de ene kant en liefde, respect, geluk, begrip, compassie, zuiverheid en waarheid aan de andere kant. Door te leren vanaf een afstandje naar jezelf te kijken, naar je eigen emoties en gedachten, leer je om te beschouwen en zo te kiezen wat je denkt en voelt en zelf te veranderen in plaats van een ander de schuld te geven. Door wat ik denk, wat ik ben en wat ik leef, verandert de wereld om me heen.

MEDITEREN VOOR PUBERS

We doen meditatie oefeningen om in het nu te zijn. Meditatie is afgeleid van mederi, wat genezing betekent; het herstellen van de gevolgen van onverwerkte ervaringen. In de stilte van meditatie heeft de jongen geleerd hoe je kunt omgaan met diepgaande emoties als vertrouwen, veiligheid en angst. In de woordeloze momenten van meditatie is begrip en zachtheid en kunnen oude wonden genezen en kan je verdriet worden getroost. Stilte is een uitnodiging om pijnlijke ervaringen in alle rust te openbaren en ontvouwen. Eenmaal zichtbaar en geaccepteerd, kan het verwerkingsproces beginnen. In meditatie heeft de jongen geleerd contact te maken met zijn werkelijke zelf, zijn onvergankelijke essentie, de ongeschonden levensenergie van vrede en liefde. Dit heeft hem kracht gegeven en zelfvertrouwen. Nieuwe kracht om in een nieuwe realiteit te leven. Inmiddels is de jongen ervaren in de toepassing van de kracht van gedachten, het gebruiken van stilte en meditatie en is zijn zelfvertrouwen gegroeid door zijn ervaringen met de experimenten die hij in zijn dagelijkse leven is gaan doen. Ook is er rust gekomen in de omgang met zijn moeder en vrienden en is de ziekte van Crohn stabiel.

OVER JUDITH DECKERS-KOCKEN

Judith Deckers-Kocken werkt al 25 jaar als kinderarts en wetenschappelijk onderzoeker en heeft zich gespecialiseerd in behandeling van kinderen en ouders met langdurige klachten, is initiatiefnemer van ziekenhuis Kinderbuik& Co en auteur van het boek Kinderbuik. In het najaar komt haar nieuwe boek “Ik ben heel” uit.