De stichting Natuurlijk Welzijn vierde op 21 juni haar 40-jarig bestaan. Hoofddoel van de stichting is het verspreiden van kennis over natuurlijk gezond. In dit jubileumjaar is het thema ‘Integrale zorg, het beste uit twee werelden’. In het kader hiervan heeft de stichting een cheque overhandigd aan het medisch centrum Kinderbuik&co te Bilthoven. De stichting vindt het medisch centrum een prachtig voorbeeld van integrale zorg, een wereld waarin reguliere- en complementaire zorg samenkomen. Het uitgangspunt is het belang van het kind, wat heeft het kind nodig om zich weer goed te voelen en gezond te worden.

De Stichting is een organisatie voor consumenten die geïnformeerd willen worden over allerlei aspecten van natuurlijk gezond zijn. Zij doet dit onder anderen door het uitgeven van een blad ‘De Natuur Uw Arts’. Eind juni komt het extra dikke jubileumnummer uit en op 1 oktober wordt het jubileum gevierd met een symposium waarbij het jaarthema centraal staat. Er zijn diverse interessante sprekers, waarvan Judith Deckers er een is. Het symposium wordt gehouden in congrescentrum Antropia te Driebergen.