Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien (Fransiscus van Assisi).

Op dit moment vinden grote veranderingen plaats in de wereld op gebied van economie, wetenschap, techniek, onderwijs, gezondheid, politiek, klimaat en wereldhandel. Een vierde van de bevolking heeft honger en geen huis terwijl een vierde van de mensen lijdt aan ernstig overgewicht en overbehuizing. Niet alleen in het buitenland zijn er zorgelijke ontwikkelingen. In Nederland zijn er meer dan 100.000 kinderen met langdurige onbegrepen buikpijn met sociale uitsluiting als gevolg, heeft 1 op de 5 kinderen een chronische aandoening en zijn er 8 miljoen mensen met ernstig overgewicht. Tegenstellingen worden groter en duidelijk zichtbaar. De wereld om ons heen is de basis voor de toekomst: voor kinderen van NU. Er zijn veel uitdagingen, verwachtingen en de lat om te presteren lijkt hoog te liggen. Collectief zitten we in een veranderfase: een transformatie van alleen naar samen, van angst naar liefde, van het verleden, via NU naar de toekomst. Waar je nu bent, is het resultaat van waar je eerder was. Ervaringen uit het verleden zijn waardevol, ongeacht of je het als goed of verkeerd beschouwd.

Voor de gevestigde orde is deze verander (transformatie)- fase een bedreiging: steeds minder lukt het om voor te schrijven hoe ‘het moet’. Volgens het oude paradigma moeten kosten worden bespaard en mag er geen tijd worden verspilt. In het nieuwe tijdperk is er aandacht voor mogelijkheden en worden nieuwe wegen gecreëerd door gelijk-gestemden via co-creatie en iets nieuws laten ontstaan geeft altijd chaos.

Wat je denkt word je, wat je voelt trek je je aan, wat je je voorstelt creëer je (Buddha)

Verandering is een natuurlijk proces, betekent dat wat begint ook weer eindigt: na de winter komt het voorjaar en de seizoenen wisselen elkaar steeds af. In wezen is er maar een zekerheid in het leven en dit is dat alles veranderd. Verandering ontstaat door moed, creativiteit, vertrouwen en veel geduld. Werkelijke verandering begint in jezelf en vraagt aandacht naar binnen toe, reflectie (ben ik met het goede bezig, voelt het goed en past het bij me?) en nederigheid (zelfrespect is niet buigen uit angst voor een ander). Veranderen vraagt loslaten van het ‘oude en vertrouwde’ en dit kan spannend of eng zijn.

Loslaten betekent geen controle (meer) hebben en geen zekerheid hebben hoe het wordt of zal zijn en dit is niet altijd makkelijk. Pas als er een deur dicht is gegaan, kan daarna een nieuwe deur opengaan. Alleen door loslaten kan iets nieuws ontstaan, waarbij in principe alles mogelijk is. Je kan nieuwe problemen of nieuwe mogelijkheden creëren. Leren is veranderen. Degene die geeft, laat zien wie die is en degene die ontvangt accepteert wie de gever is. We zijn allemaal leraar en student en gelijkwaardig. Wanneer er haast is of iets snel geleerd ‘moet worden’ zal er niets veranderen.

Ego is de illusie in je denkgeest die gehecht is aan denkbeelden, graag controle heeft en je onwaarheid laat geloven zodat je je identificeert met iets wat niet fijn was uit het verleden. Ego is subtiel en kan komen in de vorm van ‘jezelf willen bewijzen, gelijk willen halen, presteren om je gezien en gehoord te voelen en van slag zijn door tegenslagen, gewenst gedrag door overtuigingen dat je niet goed genoeg bent, dat je iets niet kan, dat niemand om je geeft of dat je steeds verliest en tekort hebt’. Herken je dit?

Het leuke van deze tijd is dat er niet alleen anders wordt gedacht, er wordt ook anders gekeken, anders geluisterd en gevoeld, er komt ruimte voor zachtheid, voor je buikgevoel, je weten van binnen en de verbinding van je buik met je hart en hoofd. Kinderen kunnen van nature goed voelen: in een natuurlijke staat van zijn, is een kind enthousiast, spontaan en flexibel. Een kind laat gemakkelijk los en stroomt mee met de stroom van het leven. Door spelen, dansen, zingen, tekenen, muziek maken of andere creatieve manieren wordt dit gevoel van ‘flow’ versterkt en verstevigd, en dingen lijken vanzelf te ontstaan en gaan. Dit geeft een gevoel van plezier van binnenuit. Kinderen zullen niet snel doen wat hun ouders zeggen, echter wel doen wat ouders voordoen. Door zelf een voorbeeld te zijn kan verandering plaatsvinden.

Veranderen is mogelijk door bereid te zijn te leren van dat wat er is, leren van jezelf, anderen en van situaties. Hoe zorg je voor je eigen welzijn, zodat ongezonde levensstijl, niet lekker in je vel zitten of angst kan verdwijnen? Allereerst door te accepteren dat in principe ieder mens gelijk is en vergelijkbare thema’s over angst, verdriet, frustratie, willen, moeten en boosheid tegenkomt. Alleen al dit aan jezelf toegeven en accepteren geeft verbinding met andere mensen en verandering in jezelf. Door je eigen emoties en gevoelens er gewoon te laten zijn als onderdeel van de mooie mens wie je bent, in plaats van ervoor te vluchten, ontkennen, vechten of op een ander projecteren (door hem of haar voel ik me…) zal transformatie plaatsvinden.

Meditatie en yoga zijn eenvoudige methoden voor heling van jezelf. Yoga en meditatie hebben als effect minder stress, minder angst, betere concentratie, beter geheugen en vermindering van chronische pijn. Hoe vaak adem je mét aandacht op een dag? Doe je wel ‘s helemaal niets? Kan je hiervan genieten? Lichamelijke en/of psychologische klachten hebben een oorzaak en de relatie tussen je darmen en hersenen is overduidelijk. Het is mogelijk om met behulp van je aandacht, concentratie en voorstellingsvermogen je eigen houding te veranderen. Wanneer je van binnen verandert, zal de omstandigheid en conditie van buiten ook veranderen: dit is de wet van aantrekking, oftewel: iedere actie geeft eenzelfde reactie. Hoe meer innerlijke vrede, hoe meer geweldloosheid in de wereld.

Hoe bereik je verandering in jezelf en lekker in je vel zitten? Hier zijn 12 praktische stappen:

 1. Heb vertrouwen in jezelf, anderen en de mogelijkheid om voor jezelf te zorgen. Vertrouwen is de basis voor verandering en creatie. Alles wat je vanuit je hart wenst is mogelijk.
 2. Hoe kijk je naar jezelf en de omgeving? Is dit de juiste manier van kijken? Wat wil ik creëren en welke invloed kan wat ik creëer hebben op het leven? Intentie is als zaad, van waaruit iets ontstaat.
 3. Hoe denk je? Positief of negatief? Doe je jezelf, andere mensen, dieren, de natuur tekort of niet? Wanneer je denkt vanuit respect voor jezelf zal je niet een ander tekort doen.
 4. Hoe spreek je? Zacht en vriendelijk, in het voordeel voor jezelf en anderen? Woorden gesproken vanuit boosheid komen als een boemerang bij je terug. Stel jezelf de vraag voordat je spreekt: is het waar, is het nodig, is het aardig, voegt het iets toe aan de stilte?
 5. Welke acties onderneem je? Denk je na voordat je iets doet en heb je een haalbaar plan? Geeft je actie voordeel voor jezelf, een ander en het grotere geheel? Is het antwoord nee, doe dan niets.
 6. Wat is je betekenis? Wil je een zinvol leven voor jezelf en anderen creëren of wil je succes? Carrière, rijkdom, bekendheid gaat je wellicht veel geld opleveren, waar niets mis mee is, maar niet per definitie geluk. Eenvoudig leven geeft geluk.
 7. Beweeg dagelijks en lach zoveel je kan bij wat je doet en wat je beleeft, en lach ook om jezelf.
 8. Heb aandacht voor HOE je doet wat je doet: HOE je iets doet is belangrijker dan WAT je doet.
 9. Sta af en toe stil en reflecteer. Wat kan ik leren van ervaringen? Zijn er terugkerende thema’s? Voelt het goed en past het bij je wat je doet? Geluk is je geboorterecht en dit mag je opeisen en vieren, daar hoef je niets voor te doen of te presteren.
 10. Ga nieuwe dingen leren. Door 1 stap uit je comfortzone te stappen gaat je geluksgevoel vergroten en de beloning is groei en verandering.
 11. Waar voel je dankbaarheid voor? Waarderen van wat er is, wat je hebt, wat er mogelijk is, wat je wel kan, wat er goed is gegaan.
 12. Wat ga je vandaag creëren? Wat kies je, wat is stap 1 in je eigen veranderproces? Oefen en de wereld wordt steeds mooier.

Kinderbuikenco medisch specialistisch centrum is het eerste ziekenhuis in Nederland voor kinderen, waar naast medisch specialistische zorg wordt onderzocht wat je nodig hebt om helemaal jezelf te zijn met een team van experts op gebied van voeding en body & mind-technieken. Een kind staat centraal in de behandeling en leert wat er nodig is om regie over je eigen leven te krijgen.

Auteur: Dr. Judith M. Deckers-Kocken
Kinderarts MDL en oprichter Kinderbuik&co
Auteur van het boek KINDERBUIK, lekker in je vel door aandacht, ademen en eten.

Foto: Gijs Versteeg