In Nederland zijn er 100.000 kinderen met langdurige (buik)pijn klachten waar geen oplossing voor is. Deze kinderen maken jarenlang gebruik van, vaak dure, medische oplossingen zonder effect op de klachten. Zij ervaren sociale uitsluiting met schoolverzuim en depressie tot gevolg. Kinderbuik&co kijkt naar de oorzaak achter de klacht, zodat daadwerkelijke verandering in gang gezet kan worden. De aanpak van deze benadering is nieuw in het huidige zorglandschap. In plaats van alleen de klacht aan te pakken, wordt er bij Kinderbuik&co de oorzaak bestreden.

Om deze succesvol bewezen aanpak verder uit te bouwen en zoveel mogelijk kinderen een (buik)pijnvrije jeugd te kunnen geven, heeft Kinderbuik&co de hulp van professionals gevraagd om mee te doen in de strategische sessie. Het doel van deze sessie is te komen tot creatieve en ondersteunende oplossingen om Kinderbuik&co te laten bestaan en groeien.

Funding
Samen met de professionals die meededen aan de strategische sessie, zijn geweldige acties uitgezet om tot meer en tot meer funding voor dit unieke gezondheidszorgcentrum in Nederland te komen.

Kinderbuik&co heeft inmiddels al honderden kinderen kunnen helpen om van hun buikklachten en andere vervelende klachten af te helpen. Er zijn vele voorbeelden van kinderen die al vele jaren kampen met dermate grote klachten, zoals vermoeidheid, schoolverzuim, hoofd- en buikpijn, en binnen een half jaar weer volledig en met plezier naar school gaan en hun hobby’s oppakken. De klachten bij deze kinderen worden in de reguliere zorg bestreden met medicatie, waardoor niet de oorzaak wordt aangepakt maar alleen de kwaal wordt bestreden.

De aanpak die bij deze nieuwe vorm van zorg hoort, wordt helaas nog niet volledig vergoed door de zorgverzekering. Om deze zorg toch voor iedereen toegankelijk te maken en om wetenschappelijk onderzoek te doen naar aantoonbare kwaliteit van zorg en succes, hebben wij financiële ondersteuning nodig. Met de ondersteuning van de professionals tijdens de strategische sessie zijn ook hier hele goede ideeën geopperd. Er zijn gelukkig veel bedrijven die zich naast inzet voor eigen onderneming ook graag maatschappelijk willen inzetten.

Graag komen wij met bedrijven in contact, die het eerste integrale ziekenhuis van Nederland financieel willen ondersteunen. Wat is er mooier om bij te dragen aan de totstandkoming van gezondheidszorg voor kinderen?

Het is toch ook uw wens dat kinderen gelukkig en gezond zijn!

Contactgegevens Kinderbuik&co
Site
www.kinderbuikenco.nl
Mail info@kinderbuikenco.nl
Telefoon
030 760 2070

Onze speciale dank gaat uit naar BrandSense, die deze brainstormsessie heeft georganiseerd en de hele begeleiding heeft gedaan. Wat een topprestatie.

EKOPLAZA
Wij zijn erg dankbaar om te melden dat EKOPLAZA eten en drinken beschikbaar stelt aan Kinderbuik&co. Hiermee is er een fantastische verbinding tussen Kinderbuik&co en EKOPLAZA. 
Ook het eten tijdens de strategische sessie is volledig ter beschikking gesteld door EKOPLAZA Bilthoven.