Het ervaringsverhaal van de ouders van Eva

Kinderbuik heeft ons gebracht dat we heel snel (al na 1 sessie) tot de kern kwamen. Na die ene sessie werd duidelijk wat de oorzaak van de buikpijn was van onze dochter. Als je al een heel traject van onderzoeken hebt gehad zonder resultaat dan is het een enorme opluchting dat je weet wat er speelt.

Wij hebben geleerd dat er een causaal verband zit tussen buikpijn bij een kind en hoe lekker ze in hun vel zitten. Als een kind minder prettige ervaringen heeft en/of er speelt iets dan kunnen ze dat soms niet direct omschrijven maar blijkt het – in ons geval – naar binnen te slaan en is er buikpijn. Door bewust met je kind te ontspannen verdwijnen de klachten na verloop van tijd vrijwel direct. Als onze dochter nu het signaal afgeeft, dan weten we dat we hier even met haar aandacht aan moeten besteden. Dat je weet wat er speelt en wat je dan kunt doen scheelt een slok op een borrel!

Sinds we het traject bij Kinderbuik hebben doorlopen is er een hoop veranderd. We hebben als gezin meer rust en weten hoe we kunnen reageren op situaties die buikpijn kunnen veroorzaken. Je leert je kind nog veel beter kennen en kunt samen ‘issues’ oplossen. Dat geeft aan zowel kind als ouder een enorm gevoel van zelfvertrouwen! Ook zouden we alle ouders willen meegeven dat je signalen van je kind serieus moet nemen. Je hoeft er zeker niet te zwaar over te denken, maar als je goed kijkt naar je kind en ziet dat hij/zij uit balans is, dan is het echt essentieel (en waardevol) om hier iets mee te doen. Daar heeft je kind uiteindelijk voor de rest van haar/zijn leven wat aan!

Eigenlijk is Kinderbuik niet te vergelijken met een ziekenhuis. Omdat Kinderbuik veel verder kijkt dan de fysieke klachten alleen, kom je tot een oplossing. De tips die je meekrijgt over ontspanning, voeding en mentale ondersteuning van je kind zijn heel makkelijk toe te passen in de praktijk. Hierdoor kom je tot een veel constructievere aanpak dan via andere zorginstanties.