Directe doorverwijzing via zorgdomein of zorgmail

Het is mogelijk online verwijzingen te versturen.

In verband met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) maakt Stichting Kinderbuik@co gebruik van zorgmail voor het veilig versturen en ontvangen van privé en medische gegevens en documenten. Via de knop kunt u het verwijsformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier, met eventuele extra documenten/gegevens, kunt u vervolgens digitaal aanleveren via zorgmail.

Kinderbuik&co maakt gebruik van zorgdomein voor verwijzing en intercollegiaal overleg.

De medische behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van het type basis verzekeringspolis van de cliënt.