Directe doorverwijzing 

Het is mogelijk online verwijzingen te versturen.

In verband met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) maakt Stichting Kinderbuik@co gebruik van zorgmail voor het veilig versturen en ontvangen van privé gegevens en documenten.  Via de knop kunt u het verwijsformulier downloaden en invullen. Het ingevulde formulier, met eventuele extra documenten/gegevens, kunt u ofwel faxen aan: 084 870 7063 of digitaal aanleveren via zorgmail.

Kinderbuik&co maakt gebruik van zorgdomein voor verwijzing en intercollegiaal overleg.

Vergoeding door zorgverzekeraar

De medische behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van de verzekeringspolis van de cliënt.

Download verwijsformulier