KOEMELKEIWIT ALLERGIE

Veel baby’s hebben wel eens last van buikkrampen, huiduitslag, diarree, spugen of onrustig slapen, of ernstig eczeem. Soms huilen ze ook veel of weigeren ze voeding. Vaak zijn deze klachten onschuldig. Maar soms ontstaan deze klachten door een allergische reactie op koemelk: koemelkeiwitallergie.

ADVIES EN HULP BIJ KOEMELKEIWITALLERGIE

Het ervaren team van Kinderbuik&co medisch specialistisch centrum biedt vroege opsporing en diagnostiek van koemelkeiwitallergie. Daarnaast heeft Kinderbuik&co een team van experts die jou en je baby ondersteunen met voedingsadviezen.
Vermoed je dat je kind koemelkeiwitallergie heeft? Is koemelkeiwitallergie bij je baby geconstateerd? Maak een afspraak met Kinderbuik&co. Er is onderzoek, behandeling en gerichte aandacht voor jou en je baby door een team van experts. Kinderarts voor Maag-, Darm-, Leverziekten dr. Judith M. Deckers-Kocken kijkt graag met jou en je kind waar je kind last van heeft en wat je kind nodig heeft om gezondheid te ervaren.
Er zijn verschillende soorten voedselallergieën. Een bekende voedselallergie is koemelkeiwitallergie. Hierbij reageert een kind allergisch op het koemelkeiwit. Koemelkallergie komt hoofdzakelijk voor bij baby’s. De meeste kinderen groeien als ze tussen de 1 en 3 jaar zijn over de allergie heen.
Bij baby’s die veel huilen of andere klachten hebben, wordt vaak aan koemelkeiwitallergie gedacht. Toch komt bij slechts bij 3% van alle jonge baby’s bewezen koemelkeiwit allergie voor.

Klachten bij koemelkeiwitallergie

Een allergische reactie is een afweerreactie van het lichaam tegen lichaamsvreemde of niet herkende stoffen (allergenen). Het lichaam maakt antistoffen aan in het bloed. Deze antistoffen vallen de lichaamsvreemde stof aan en zorgen voor de allergische reactie.
Een allergische reactie op het koemelkeiwit kan verschillende klachten geven bij kinderen:

• Verschijnselen op de huid: rode vlekjes, galbulten, eczeem
• Klachten van de luchtwegen: loopneus met niezen, piepen bij inademing of uitademing
• Maag- en darmklachten: braken, diarree, krampen
• Overige klachten: dikke ogen, hevig huilen, voedselweigering en prikkelbaar gedrag.

Onderzoek en diagnose koemelkeiwitallergie

De kinderarts vraagt naar de klachten van je kind en doet een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Als er aanwijzingen zijn voor koemelkeiwitallergie, dan zal de arts een provocatietest adviseren. De provocatietest bestaat uit een koemelkeiwitvrij dieet gedurende 6 weken. Tijdens deze 6 weken krijgt uw kind 2 keer een proefvoeding in het ziekenhuis. Eén proefvoeding bevat koemelkeiwit, de ander niet. Als uw kind allergisch reageert op de proefvoeding met het koemelkeiwit, dan wordt de diagnose koemelkeiwitallergie vastgesteld.

Behandeling koemelkeiwitallergie

Als de diagnose koemelkeiwitallergie is gesteld, schrijft de arts uw kind een koemelkeiwitvrij dieet voor. De meeste kinderen groeien over hun koemelkeiwitallergie heen tussen de leeftijd van 1 en 3 jaar.

Voor vragen of het maken van een afspraak, neem contact met ons op. Je kunt op korte termijn bij ons terecht.