PERSBERICHT – oktober 2017

Geen toverpillen maar aandacht voor de oorzaak

Er zijn in Nederland 800.000 kinderen met een chronische aandoening. Voor deze groep bestaat er geen toverpil. Ruim 100.000 kinderen hebben langdurige buikpijn zonder aantoonbare oorzaak. Deze aantallen nemen ieder jaar toe. Veelvuldig bezoeken kinderen en hun ouders ziekenhuizen en ondergaan medische onderzoeken met de wens voor een oplossing. Een kinderarts MDL is vaak eindstation waarbij de oplossing onduidelijk blijft. Kinderbuik&co is een ziekenhuis voor kinderen en jongeren met langdurige (buik)pijnklachten en biedt de oplossing.

Kinderbuik&co is een gezondheidshuis in Bilthoven waar wordt gekeken naar mogelijkheden, in plaats van te vechten tegen het probleem. Hierbij krijgt het kind of jongere (en de ouders) de regie en wordt voor ieder kind of jongere een persoonlijk behandelplan gemaakt. Wist u dat in Nederland 72.000 jongeren onder de 25 jaar arbeidsongeschikt zijn, waarvan 85% last heeft van stress en depressie. Ruim 15.000 jongeren slikken op die leeftijd antidepressiva. Veel kinderen en jongeren gaan daardoor langdurige niet naar school en ervaren sociale uitsluiting.

Naast medische behandeling door ervaren kinderartsen voor maagdarmleverziekten (MDL), besteedt Kinderbuik&co aandacht aan voeding als beste medicijn. Daarnaast is er aandacht voor stress, levensstijl, bewegen en body&mind technieken zoals yoga en meditatie. Het team bestaat uit artsen, diëtisten, body&mind therapeuten en kindertherapeuten. Ieder kind bezoekt de verschillende teamleden. Behalve voor het lichaam is er aandacht voor emotie, denken en gevoel. Een kind of jongere leert zo hoe het voor zichzelf kan zorgen, positief leert denken en hoe zij zichzelf kunnen zijn. Ouders worden daarbij ook begeleid door een team van experts.

De missie van Kinderbuik&co is dat ieder kind of jongere zich gelukkig voelt, met of zonder lichamelijke beperkingen. De integrale werkwijze is uniek en onderscheidend in Nederland. In de afgelopen 3 jaar hebben ruim 700 kinderen met succes de behandeling afgerond. Zij kunnen weer kind zijn en nemen actief deel aan onze samenleving.

Noot voor de redactie:

Wilt u een interview met dr Judith Deckers-Kocken of graag 1 van haar patiënten spreken? Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact via 030 7602070 of per mail info@kinderbuikenco.nl. Ook hebben wij beeldmateriaal beschikbaar en staan we open voor het schrijven van een blog of column.
In de bijlage vindt u een foto (copyright free) van dr Judith Deckers, een logo van Kinderbuik&co, en het AMC-rapport over het aantal kinderen met buikpijn in Nederland.